Bạn cần tìm kiếm về thông tin gì ?

Các chỉ số và KPI ASO – Cách đo lường thành công

Tháng Ba 17, 2022 Lượt xem: 275

Các chỉ số và KPI ASO – Cách đo lường thành công – Khi thực hiện ASO (App Store Optimization), ngoài việc hướng đến các mục tiêu cụ thể, doanh nghiệp không thể bỏ qua các chỉ số đo lường. Những metrics này không chỉ giúp bạn biết hiệu quả của ASO mà còn hỗ trợ trong việc lập kế hoạch.

Các chỉ số và KPI ASO - Cách đo lường thành công

Mục tiêu của Mobile apps là gì?

Sự thành công của ứng dụng không phải diễn ra trong thời gian ngắn mà còn là những quy trình, phân tích cụ thể. Mobile app sẽ theo đuổi nhiều mục tiêu khác nhau theo từng giai đoạn. Để đo lường sự thành công của ứng dụng, doanh nghiệp nên sử dụng chỉ số gì? Đó có thể là conversion rate, user acquisition, DAU hoặc MAU…

Các chỉ số và KPI ASO - Cách đo lường thành công

Các chỉ số và KPI ASO – Cách đo lường thành công

App Store SEO / ASO đều quan trọng như nhau ở bất kỳ giai đoạn nào của chu kỳ tăng trưởng sản phẩm.

Ban đầu, nó nhằm mục đích cải thiện khả năng hiển thị và khả năng khám phá trên các cửa hàng ứng dụng, với mục tiêu chính là thúc đẩy lượt cài đặt tự nhiên và giảm chi phí chuyển đổi người dùng cũng như các hành động tiếp thị có trả tiền.

Các chỉ số và KPI ASO - Cách đo lường thành công

Ở các giai đoạn sản phẩm sau này, chiến lược ASO nhằm mục đích duy trì sự phát triển và giữ các vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng và tìm kiếm, đánh giá hiệu suất với cạnh tranh, cải thiện chuyển đổi, giữ chân và phản hồi của người dùng.

Chiến lược ASO là một quá trình dài hạn cần được thực hiện và đo lường để đạt được và duy trì sự phát triển tự nhiên ổn định của một ứng dụng. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn các mục tiêu chính trong chiến lược tiếp thị ứng dụng , xác định các KPI hoặc chỉ số tương ứng và xem cách đo lường và tối ưu hóa chúng. Vì cái gì không đo được thì không thể tối ưu được!

Mục tiêu 1: Khả năng hiển thị tại các cửa hàng

Mục tiêu chính của Tối ưu hóa cửa hàng ứng dụng là cải thiện khả năng hiển thị của các ứng dụng và trò chơi dành cho thiết bị di động trên các cửa hàng, nhằm cải thiện khả năng khám phá trong Tìm kiếm, Biểu đồ hàng đầu và Video nổi bật, đồng thời nhận được nhiều lượt cài đặt tự nhiên hơn.

Các KPI liên quan đến giai đoạn này có thể được đo lường bằng bất kỳ công cụ ASO nào:

– Thứ hạng từ khóa – vị trí trong kết quả tìm kiếm trên các từ khóa mục tiêu và kết hợp từ khóa của bạn

– Bảng xếp hạng các Bảng xếp hạng hàng đầu – các vị trí trong Bảng xếp hạng Hàng đầu (Miễn phí, Trả phí hoặc Tổng cộng)

– Xếp hạng danh mục – vị trí của một ứng dụng hoặc trò chơi trong danh mục của nó (ví dụ: arcade hoặc âm nhạc)

– Ứng dụng tương tự / có liên quan – Ứng dụng nào đang liên kết với ứng dụng của chúng tôi? Có bao nhiêu ứng dụng đang liên kết với ứng dụng của chúng tôi? Các vấn đề về lưu lượng truy cập Ứng dụng tương tự .

– Nổi bật – cho dù nó có được giới thiệu trên trang chính của cửa hàng hay không . Ví dụ: có thể theo dõi KPI này với AppAnnie .
Các số liệu trên là cần thiết để hiểu và đo lường khả năng hiển thị và khả năng khám phá trên các cửa hàng. Theo dõi sự phát triển của họ hàng ngày và hàng tháng, ở tất cả các quốc gia và đo điểm chuẩn các thứ hạng này với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh đang hình thành cơ sở của chiến lược Tối ưu hóa cửa hàng ứng dụng.

Mục tiêu 2: Tỷ lệ chuyển đổi của trang sản phẩm

Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi để cài đặt danh sách cửa hàng là mục tiêu quan trọng thứ hai sau khả năng hiển thị. Khi người dùng khám phá ra ứng dụng, điều quan trọng là phải tạo ấn tượng đầu tiên tuyệt vời về nó – đây là nơi mà vai trò của tỷ lệ chuyển đổi trở nên sơ khai.

Tỷ lệ chuyển đổi bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ASO khác nhau :

– Siêu dữ liệu trên : Tên ứng dụng (Tiêu đề), Mô tả, Biểu tượng, Ảnh chụp màn hình, Hình nổi bật và Xem trước video.

– Không có siêu dữ liệu : Lượt tải xuống , Xếp hạng và đánh giá của người dùng.

– Trong kênh chuyển đổi mà người dùng trải qua, đây là 2 loại KPI cho chuyển đổi cần lưu ý:

– Tỷ lệ nhấp (CTR) hoặc Tỷ lệ xem qua (TTR) : phần trăm người dùng xem đoạn mã của bạn trên cửa hàng (trong Tìm kiếm, Biểu đồ hàng đầu và Video nổi bật) và nhấn để xem trang sản phẩm của nó. Điều này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi Tên và Biểu tượng ứng dụng của bạn.

– Tỷ lệ chuyển đổi thành cài đặt (CR) : phần trăm khách truy cập trang sản phẩm đã tải xuống ứng dụng của bạn.

Cả TTR và CR đều là những phần quan trọng của kênh chuyển đổi danh sách của bạn trên cửa hàng: bằng cách tối ưu hóa chúng, bạn đảm bảo rằng trong số tất cả những người dùng bằng cách nào đó tìm thấy ứng dụng của bạn trên cửa hàng, tỷ lệ phần trăm tối đa sẽ nhận được sự quan tâm, tương tác của sản phẩm và kết thúc tải xuống.

Để phân tích chính xác và cải thiện các chỉ số chuyển đổi, bạn cần theo dõi chúng và tiến hành thử nghiệm với các phần tử danh sách của mình bằng các công cụ kiểm tra A / B , ví dụ: Splitmetrics , TestNest hoặc Google Experiments có sẵn cho nhà phát triển Android trong Google Play Console của họ .

Trong quá trình thử nghiệm A / B, một giả thuyết nhất định được xây dựng và 2 phiên bản của danh sách cửa hàng được so sánh với nhau để xác định phiên bản hoạt động tốt nhất (thông thường, nó yêu cầu một chút chuyển đổi người dùng trả phí để hướng lưu lượng truy cập đến cả hai phiên bản).

Điều quan trọng là phải thay đổi các giả thuyết khác nhau một cách riêng biệt và phân tích tác động của sự thay đổi chỉ trong một trong các yếu tố của trang sản phẩm – để có thể xác định rõ ràng điều gì đã gây ra sự cải thiện trong chuyển đổi.

Mục tiêu 3: Tăng trưởng trên thiết bị di động

Có nhiều cách khác nhau để đo lường mức tăng trưởng trên thiết bị di động. Yếu tố kích hoạt tăng trưởng chính cho ASO sẽ là số lượng và tốc độ cài đặt, nhưng trong toàn bộ chiến lược Tiếp thị ứng dụng, mức tăng trưởng còn nhiều hơn thế.

Một trong những mục tiêu chính của Tối ưu hóa cửa hàng ứng dụng là tăng trưởng tự nhiên, vì vậy số lượt cài đặt đóng một vai trò quan trọng ở đây. Số lượt cài đặt là KPI cơ bản có thể được theo dõi bên trong bảng điều khiển dành cho nhà phát triển trên các cửa hàng.

Tuy nhiên, trong trường hợp bạn đang thực hiện tiếp thị có trả tiền, bạn muốn tách lưu lượng truy cập không phải trả tiền của mình khỏi lưu lượng truy cập không phải trả tiền. Các công cụ giúp thực hiện điều đó là trình theo dõi Phân bổ trên thiết bị di động , như AppsFlyer hoặc Adjust .

Có hiểu biết sâu sắc về các nguồn cài đặt không phải trả tiền và không phải tự nhiên, chúng tôi có thể đo lường một KPI quan trọng khác cho ứng dụng dành cho thiết bị di động: mức tăng không phải trả tiền hoặc hệ số không phải trả tiền .

Hiệu ứng này có liên quan đến sự gia tăng tự nhiên về lưu lượng truy cập không phải trả tiền do các hành động tiếp thị có trả tiền gây ra. Lượt cài đặt đã mua sẽ nâng ứng dụng lên trong tìm kiếm và trong các biểu đồ hàng đầu – do đó, sẽ giúp ứng dụng hiển thị nhiều hơn và thu hút nhiều người dùng không phải trả tiền hơn.

Mức tăng không phải trả tiền được đo bằng tỷ lệ phần trăm của số lượt cài đặt không phải trả tiền chia cho số lượt cài đặt không phải trả tiền và mức tăng không phải trả tiền cao hơn dẫn đến eCPI của chuyển đổi người dùng thấp hơn.

Một số liệu quan trọng khác để phân tích sự tăng trưởng là số lượng người dùng đang hoạt động. Các KPI chính để đo lường trong trường hợp này là Người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) và Người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) . Để đo lường những điều đó, các nhà phát triển có thể sử dụng các công cụ như Google Analytics hoặc Mixpanel , cũng như các công cụ phân tích di động nâng cao khác.

Mục tiêu 4: Phản hồi của người dùng

Xếp hạng và đánh giá của người dùng là những chỉ số cực kỳ quan trọng của một ứng dụng ổn định và “lành mạnh”. Trong ASO, chúng đóng hai vai trò chính: thứ nhất, chúng được tính đến bởi các thuật toán của cửa hàng để xếp hạng trong Tìm kiếm và Biểu đồ hàng đầu, và thứ hai, chúng có ảnh hưởng lớn đến quyết định tải xuống của người dùng và do đó, quan trọng đối với Tỷ lệ chuyển đổi .

Bạn càng có nhiều xếp hạng và đánh giá và càng tốt về tình cảm tổng thể của người dùng , thì họ sẽ có tác động lớn hơn đến xếp hạng và khả năng hiển thị tổng thể của một ứng dụng. Đổi lại, nhiều đánh giá tiêu cực và điểm trung bình thấp có thể làm giảm đáng kể chuyển đổi của trang sản phẩm và dẫn đến ít lượt cài đặt tự nhiên hơn.

May mắn thay, cả Apple App Store và Google Play Store hiện đang tạo cơ hội cho các nhà phát triển trả lời đánh giá của người dùng – và điều đó thậm chí có thể giúp họ thay đổi xếp hạng của mình. Không bao giờ bỏ mặc người dùng của bạn – cố gắng giải quyết các vấn đề mà họ gặp phải và luôn trả lời các đánh giá tiêu cực.

Có rất ít công cụ được thiết kế để theo dõi và giám sát phản hồi của người dùng – ví dụ: Appbot .

Mục tiêu 5: Kiếm tiền

Mục tiêu cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đối với các nhà phát triển thiết bị di động là kiếm tiền thành công từ các sản phẩm của họ. Để đo lường doanh thu, một số KPI được sử dụng:

– Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) – tổng doanh thu chia cho số lượng người dùng.

– Giá trị lâu dài (LTV) – dự đoán về lợi nhuận ròng trong tương lai cho một người dùng cụ thể.

– Doanh thu – tổng thu nhập được tạo ra với Google AdMob , Facebook FAN, IAP, đăng ký…

– Để kiếm tiền hiệu quả từ ứng dụng dành cho thiết bị di động, chất lượng của người dùng quan trọng hơn số lượng cài đặt .

– Người dùng trả nhiều tiền hơn và lâu hơn sẽ trở nên có giá trị hơn so với người chỉ dùng thử và bỏ đi. Tại thời điểm này, mục tiêu phản hồi của người dùng ở trên phù hợp với việc tối ưu hóa chiến lược kiếm tiền – lắng nghe người dùng và đáp ứng nhu cầu của họ là chìa khóa để mang lại nguồn doanh thu ổn định .

– Một số công cụ phân tích và trí tuệ ứng dụng giúp tính toán và theo dõi ARPU và LTV là: AppsFlyer , Game Analytics hoặc Kochava , trong số những công cụ khác.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GIẢI PHÁP SEO VIỆT

Mã số thuế: 0314269562

Địa chỉ: 270 – 272 Cộng Hòa, P.13, Quận Tân Bình, Tphcm

Hotline: 0932 6789 46

Email: info.vinaseoviet@gmail.com

Website: https://vinaseoviet.com/ – https://vinaseoviet.vn/

MXH: Facebook

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bài viết liên quan

Được quan tâm

Đặt quảng cáo

banner phế liệu Nhật Minh Phế liệu inox, Phế liệu nhôm, Phế liệu sắt, Phế liệu đồng
banner tôn thép Sáng Chinh Thép hình, Thép hộp, Thép ống, Thép tấm, tôn, xà gồ
banner taxi nội bài Phúc Hà Taxi nội bài, Taxi gia đình, Đặt xe đường dài, Taxi nội bài 7 chỗ
banner lắp đặt camera Tấn Phát Lắp đặt camera Tphcm, Lắp đặt camera quận 7, lắp đặt camera quận gò vấp
banner máy phát điện công nghiệp Võ Gia Máy phát điện công nghiệp, Máy phát điện cummins, Máy phát điện Doosan
banner taxi nội bài Phúc Hà giá thép hình, giá thép ống, giá thép tấm, giá thép hộp

Như chúng ta cũng đã biết thì với thị trường phát triển cũng như xã hội phát triển với cuộc cách mạng 4.0 như hiện nay. Thì việc chúng ta bắt gặp những sản phẩm, dịch vụ qua internet là điều không khó. Từ đó chúng ta có thêm những sự lựa chọn cho riêng mình về các sản phẩm mà mình định mua. Hay các dịch vụ mình dự định sẽ sử dụng.

Tuy nhiên với sự phát triển đó thì việc đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ là điều tất yếu. Ngoài việc ưu điểm là mang đến cho chúng ta thêm nhiều lựa chọn. Thì ngược lại chúng ta cũng bị một điểm yếu đó chính là không biết sản phẩm và dịch vụ nào uy tín, chất lượng và tốt nhất hiện nay.

Đây cũng chính là nỗi băn khoăn mà Zoltan-acs.com.vn đã được thành lập và phát triển. Với phương châm là mang đến cho mọi người những thông tin bổ ích nhất. Những đánh giá và review sản phẩm và chất lượng dịch vụ khách quan nhất. Qua đó giúp mọi người có một cái nhìn khách quan về sản phẩm và dịch vụ mà mình đang tìm hiểu.

Sứ mệnh của Zoltan-acs.com.vn

Với đội ngũ nhân sự hùng hậu kết hợp với những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực khác nhau. Vì vậy mà Zoltan-acs.com sẽ hứa hẹn mang lại những đánh giá, trải nghiệm và lời khuyên hữu ích nhất.

Giúp cho các bạn có thể chọn lựa đúng được những sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bản thân. Cũng như tìm được các sản phẩm và dịch vụ uy tín chất lượng.

Nếu bạn đang băn khoăn, phân vân lựa chọn giữa các sản phẩm hay dịch vụ nào đó? Đừng ngần ngại hãy tìm ngay sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đang quan tâm trên website Zoltan-acs.com.vn của chúng tôi. Bạn sẽ tìm được cho mình những lời khuyên và đánh giá hữu ích và khách quan nhất.

Phương châm hoạt động

Với phương châm "Người dùng và chất lượng là trên hết" do đó những thông tin đánh giá review trên website Zoltan-acs.com.vn của chúng tôi. Luôn đáp ứng các tiêu chí đánh giá mà chúng tôi đặt ra. Các bạn có thể xem thêm về cách chúng tôi Review sản phẩm dịch vụ tại đây.

Để mang đến cho người dùng những thông tin chính xác, chất lượng nhất. Chúng tôi luôn tìm hiểu và trải nghiệm những sản phẩm và dịch vụ trước khi đánh giá. Nhằm mục đích mang đến những trải nghiệm chân thực và thực tế nhất. Qua đó đưa ra cho các bạn những lời khuyên bổ ích. Cũng như giúp các bạn tránh đi những sai lầm không đáng có.

Sự khác biệt

Khi đến với Zoltan-acs.com các bạn sẽ nhận được những giá trị khác biệt nhất. Chúng tôi luôn tạo ra những giá trị chất lượng để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Đối với các sản phẩm, dịch vụ được chúng tôi đánh giá và chia sẻ. Thì tất cả các sản phẩm và dịch vụ này đều được chúng tôi kiểm nghiệm và thực tế. Vì vậy mang đến cho các bạn những thông tin chính xác nhất.

Ngoài ra, với đội ngũ nhân viên lớn mạnh chúng tôi luôn sẵng sàng lắng nghe và tiếp nhận những đóng góp từ mọi người. Từ đó giúp chúng tôi hoàn thiện cũng như phát triển hơn nữa khi mang đến những review đánh giá cho các bạn.

Nếu có bất kỳ đóng góp hay thắc mắc nào? Xin vui lòng liên hệ với Zoltan-acs.com tại đây. Xin chân thành cảm ơn!

Khách hàng của chúng tôi:

Khách hàng là những cá nhân hay tổ chức mà doanh nghiệp đang hướng các nỗ lực Marketing vào. Họ là người có điều kiện ra quyết định mua sắm.Khách hàng là đối tượng được thừa hưởng các đặc tính, chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ.

vật liệu xây dựng cmc, giá cát xây dựng, giá cát san lấp

Giá đá xây dựng

Báo giá cát xây dựng mới nhất tại Tphcm. Báo giá Cát Đá Xây Dựng Giá Rẻ ✓ Đá Xây Dựng ✓ Cát Xây Dựng HCM ✓ VLXD tại Tp HCM và những tỉnh thành lân cận. ✓ Giá Tốt ✓ Chiếc Khấu Nhà Thầu Cao.
vật liệu xây dựng cmc, giá cát xây dựng, giá cát san lấp

Giá cát san lấp

Báo giá cát xây dựng mới nhất tại Tphcm. Cung cấp bảng báo giá cát san lấp mới nhất tại khu vực miền Nam. Thương hiệu uy tín chất lượng được các nhà thầu tin dùng.
Taxi nội bài, đặt xe sân bay

Dịch vụ taxi nội bài Hà nội

Đặt xe sân bay Phúc Hà Đặt xe Hà nội - Taxi Nội Bài giá rẻ - Dịch vụ taxi nội bài, Taxi Nội Bài Hà Nội là một trong những hãng taxi có dịch vụ chất lượng, giá cả phải chăng được nhiều khách hàng lựa chọn.
xe banh bánh, xe ba gác

Xe ba bánh

Xe ba gác Hoàng Phúc – Giá xe 3 gác cũ mới và giá xe ba bánh trả góp là điều tất cả các khách hàng đều quan tâm. Vậy hãy cùng xem bảng cập nhật nhé!
Thu mua phế liệu Thành Phát

Thu mua phế liệu Thành Phát

Phế Liệu Nhôm, Sắt Thép, Inox, Đồng Thu mua phế liệu giá cao chuyên thu mua: sắt, nhôm, đồng, kẽm, inox, nhựa, vải tồn kho... TP.HCM giá cao.
Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Khảo Sát Báo Giá Nhanh Chóng. Phế liệu là những sản phẩm, vật liệu, vật tư bị loại ra từ quá trình sản xuất, tiêu dùng, công ty chuyên thu mua phế liệu giá cao Tp HCM và các tỉnh.
Công ty seo, dịch vụ seo, cong ty seo, dich vu seo

Thịt heo hữu cơ

Hiện trên thị trường đang bán khá tràn lan thịt lợn gắn mác “organic” (thịt lợn hữu cơ) với giá bán cao gấp 3 - 4 lần thịt thông thường.
Thu mua vải, thu mua vải

Thu mua vải

Bạn đang lo lắng rằng vải vụn quá nhiều? Chuyên thu mua vải tồn kho, vải thanh lý, vải khúc, vải cây, phụ liệu ngành may giá cao tại: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, ...
giá cát xây dựng

giá cát xây dựng

Báo giá đá xây dựng mới nhất gồm các loại đá 0x4, đá 1x2, đá 4x6, đá mi, đá chẻ, đá hộc ... Cam kết chất lượng, miễn phí vận chuyển, giá rẻ cạnh tranh Tư vấn viên: 0972234989 -0946234989- 0969087087- 0868666000.
Sửa khóa két sắt, sửa khóa tại nhà

Sửa khóa tại nhà

Bạn cần thợ sửa khóa mở ổ khóa làm chìa khóa cửa, xe máy, ô tô, két - đã có : Dịch vụ Sửa Khóa 24/24| NHANH CHÓNG-UY TÍN-GIÁ RẺ.
Cho thuê xe tải, cho thue xe tai, cho thuê xe tải Tphcm

Cho thuê xe tải

Dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng TPHCM đa dạng tải trọng 500kg, 1.4 tấn, 5 tấn.... giá rẻ uy tín, chất lượng cao.
Bốc xếp hàng hóa, boc xep hang hoa, bốc xếp, boc xep

Bốc xếp hàng hóa

Bốc xếp hàng hóa container là dịch vụ hiện đang rất phát triển. Chính vì điều đó mà có rất nhiều đơn vị mở ra loại dịch vụ này.
Bốc xếp hàng hóa, boc xep hang hoa, bốc xếp, boc xep

Bốc xếp hàng hóa

Quy trình thực hiện bốc xếp hàng hóa · Đặt 2 chân đứng thật vững, một chân trước, 1 chân sau sao cho thoải mái nhất. · Tiến sát đầu gối và khụy xuống 1 góc 90 độ.
Thiết kế hồ cá koi

Hồ cá koi

Với hơn 8 năm trong lĩnh vực thiết kế hồ cá koi đẹp, luôn có giải pháp thi công hồ cá koi ngoài trời cho mọi diện tích nhà.
Vệ sinh công nghiệp Tphcm, vệ sinh văn phòng Tphcm

Vệ sinh công nghiệp Tphcm

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp TPHCM. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh với những máy móc hiện đại và đội ngũ làm việc chuyên nghiệp nhất.
May đồng phục, may dong phuc

May đồng phục

May đồng phục giá gốc tận xưởng tại tphcm, chuyên may in đồng phục công ty, áo sơ mi, bảo hộ lao động, áo bếp, tạp dề, nón bếp, áo bác sĩ.
Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế hồ cá koi

Hồ cá Koi phải được đặt ở vị trí phù hợp, hài hòa với cảnh quan sân vườn và thiết kế ngoại thất của căn nhà.
Sửa khóa két sắt, sửa khóa tại nhà

Sửa khóa két sắt Bình Dương

Cửa hàng sửa két sắt tại Bình Dương chuyên nghiệp, chuyên phân phối sửa chữa ổ khóa két sắt, hộp số, mạch điện tử, các phụ kiện chuyên dụng.
hút hầm cầu, rút hầm cầu, thống cống nghẹt, nạo vét hố ga, thông bồn cầu tại Tphcm

Hút bể phốt

Chuyên hút bể phốt tại Hà Nội Giá Rẻ,✓ Phục vụ thông tắc cống, thông tắc bồn cầu, hoạt động ngày đêm, kể cả ngày nghỉ lễ tết.
Khoan cắt bê tông lan cao chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông là kỹ thuật sử dụng một lực từ bên ngoài để phá hủy bê tông. Hoạt động này sẽ gây ra tiếng ồn rất lớn, kèm theo đó là bụi và rung lắc.
Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Khoan cắt bê tông

Báo giá khoan cắt bê tông, đục phá, rút lõi, cắt nền sàn uy tín - chuyên nghiệp - giá rẻ nhất thị trường. Thợ thi công tay nghề cao, tư vấn miễn phí.
Huấn luyện chó, trường huấn luyện chó

Huấn luyện chó

Cách dạy chó ngoan theo 8 bài tập cơ bản tại nhà. Các cách dạy chó này rất phù hợp với chó Poodle, Phốc, Golden, Pug, Phúc Quốc, Becgie, Rottweiler.
hút hầm cầu, rút hầm cầu, thống cống nghẹt, nạo vét hố ga, thông bồn cầu tại Tphcm

Hút hầm cầu Tphcm

Dịch vụ hút hầm cầu tại TPHCM chuyên nghiệp, uy tín, bảo hành 5 năm. Tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình, làm việc cả vào ban đêm.
Báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá tôn xây dựng, báo giá xà gồ xây dựng

Sắt thép xây dựng

Bảng báo giá Sắt Thép Xây Dựng cập nhật trực tiếp từ các nhà máy hàng đầu Việt Nam. Liên hệ ngay để có giá tốt và vận chuyển trực tiếp tận chân công trình.
Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Vách ngăn di động

Vách ngăn Hùng Phát chuyên thiết kế, sản xuất thi công lắp đặt hệ thống nội thất văn phòng, nội thất trường học, nội thất nhà hàng, nội thất khách sạn, ...
Công ty seo, cong ty seo, dịch vụ seo, dich vu seo

Công ty Seo VINASEOVIET

Công ty SEO web chuyên nghiệp ✓ Hơn +3800 khách hàng ✓ 40 tỉnh toàn quốc, Lên top google với chi phí thấp nhất.✔️(đã xác minh)

Thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu đồng, nhôm ,inox, sắt thép, niken, hợp kim

Thu mua phế liệu

Thu Mua Phế Liệu - Công ty thu mua phế liệu giá cao TPHCM và toàn quốc【CÂN CHUẨN】Web thu mua phế liệu - HOA HỒNG tới 500 TRIỆU.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Chúng Tôi Chuyên Thi Công Khoan Cắt Bê Tông ✓, Khoan Rút Lõi Bê Tông ✓, Đục Phá Bê Tông ✓. Là Đơn Vị Tiên Phong Trong Ngành Với Đội Ngũ Công Nhân.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Công Ty Khoan Cắt Bê Tông Giá Rẻ là đơn vị cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông giá cạnh tranh nhất tại Hồ Chí Minh và trên toàn quốc.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Dịch vụ khoan cắt bê tông chuyên nghiệp với đội ngũ kĩ sư giàu kinh nghiệm, trang thiết bị hiện đại mang lại cho bạn dịch vụ tốt và giá cả rẻ nhất.

Thu mua phế liệu giá cao

Thu mua phế liệu giá cao Việt Đức

Bán sắt phế liệu đang là nhu cầu của nhiều cá nhân, cơ sở gia công, khu công nghiệp….tại TPHCM, Bình Dương. Bán phế liệu mang lại những lợi ích cho bạn.

Sửa khóa tại nhà

Dịch vụ sửa khóa tại nhà Đức Lộc

Sửa khóa tại nhà nhận mở khóa cửa tại nhà ở TPHCM, Hà Nội, Bình Dương, Đà Nẵng mọi quận, có mặt 5 – 10 phút nhận làm giá rẻ tất cả mọi nơi.

Sửa khóa tại nhà

Căn hộ Akari City

Căn hộ Akari City Bình Tân giai đoạn 1 và 2.✓ Chủ đầu tư: Nam Long + Nhật Bản. ✓ giá từ 2,7 TỶ/Căn 2PN. ✓ TT 50% trong 30 tháng. Tư vấn 24/7. - 0901 302 000

Sửa khóa tại nhà

Mái xếp di động

Mái xếp di động được biết đến là một hệ mái che xếp, thông minh, tiện lợi vì tính năng ưu việt của nó: Mái bạt xếp lượn sóng có thể kéo ra, thu lại một cách ...

Thành lập công ty trọn gói, thành lập công ty

Thành lập công ty trọn gói

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp mới TRỌN GÓI và ĐÚNG LUẬT đòi hỏi đơn vị cung cấp phải hỗ trợ và thay mặt Quý doanh nhân tất tần tật mọi vấn..
Căn hộ City Gate 3, can ho city gate 3

Căn hộ City Gate 3

Dự án căn hộ City Gate 3 hay còn được gọi là NBB Garden III có vị trí tọa lạc nằm tại phường 16 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
Dự án West Lakes Golf & Villas tọa lạc tại số 145, Tỉnh lộ 822, Ấp Chánh, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Dự án West Lakes Golf & Villas

Dự án West Lakes Golf & Villas tọa lạc tại số 145, Tỉnh lộ 822, Ấp Chánh, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Dự án căn hộ the Elysium Quận 7

Dự án căn hộ the Elysium Quận 7

Dự án căn hộ Elysium towers sở hữu vị trí đắc địa, tọa lạc tại Đường Gò Ô Môi QUận 7 TPHCM. Elysium tower có không gian mát mẻ, yên bình.
khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông, khoan sàn bê tông

Khoan cắt bê tông Tphcm

Dịch vụ Khoan Cắt Bê Tông tại TpHCM (thành phố Hồ Chí Minh) chuyên: khoan rút lõi, cắt, đục, phá dỡ thi công chuyên nghiệp, giá rẻ nhất thị trường.
TThu mua phế liệu Tphcm

Thu mua phế liệu Tphcm

Bạn đang cần bán phế liệu, cần bán thanh lý như sắt, thép, đồng, nhôm, inox, nhựa, giấy, nhà xưởng… Hãy liên hệ với chúng tôi Công ty THHH thu mua phế liệu ...
Cát đá xây dựng

Cát đá xây dựng

Công ty liên tục phát triển và không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những nhà cung cấp vật liệu xây dựng hàng đầu cho các dự án xây dựng đô thị, nhà ở ..
chuyển nhà thành hưng

Chuyển nhà thành hưng

Chuyển Nhà Trọn Gói Thành Hưng chính hãng chuyên cung cấp dịch vụ chuyển nhà giá rẻ tại TPHCM. Tổng đâì tư vấn miễn phí ⭕ Tư vấn khảo sát Miễn Phí.
Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế thi công hồ cá koi

Thiết Kế Thi Công Hồ Cá Koi đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng và hoàn thành tốt công việc được nhận. Với mong muốn luôn mang lại sự hài lòng nhất đối với quý khách.
Sắt thép xây dựng

Sắt thép xây dựng

Tôn Thép Mạnh Hà cung cấp thép tấm, thép hình, thép ống, thép hộp các loại của các nhà máy như Hyundai, Posco, Dongkuk, JFE, Nippon, Kobe, Hoà Phát, Seah...
Lắp đặt camera, lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera tại tphcm chuyên nghiệp tại các quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quân 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận bình thạnh, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, Quận Gò Vấp, Quận Tân Bình…..v.v .
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Kho thép miền nam

Thông tin sản phẩm. Đầy đủ các loại sắt thép xây dựng, với các loại barem và kích thước (phi) khác nhau . Cam kết bán đúng giá. Chiết khấu tốt cho công trình xây dựng. Kèm chứng chỉ chất lượng.
Khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông tại TPHCM ( TP Hồ Chí Minh) giá rẻ nhất, phục vụ nhanh chóng 24/24. Cam kết đảm bảo an toàn chất lượng.
Khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông tại TPHCM ( TP Hồ Chí Minh) giá rẻ nhất, phục vụ nhanh chóng 24/24. Cam kết đảm bảo an toàn chất lượng.
Thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu đồng, nhôm, inox, sắt thép

Thu mua phế liệu nhôm

Công ty thu mua phế liệu Phương Nam đang mở rộng và phát triển. Dịch vụ thu mua phế liệu nhôm với số lượng lớn trên mọi miền của tổ quốc một cách nhanh chóng nhất.
Chuyển tiền trung quốc

Chuyển tiền trung quốc

Dịch vụ chuyển tiền nhân dân tệ sang Trung Quốc. Chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc an toàn, uy tín, đảm bảo chỉ trong 2-3 phút tài khoản nhận được ...
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Dịch vụ cung ứng lao động hay nói đơn giản là cho thuê lao động là việc cho thuê công nhân dưới sự quản lý của một công ty.
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Cung Ứng Lao Động chuyên dịch vụ cung ứng nhân sự, nhân lực thời vụ cho các công ty, doanh nghiệp... Dịch vụ Uy Tín✓Chuyên Nghiệp✓Nhanh Gọn.
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

báo giá sắt thép xây dựng

Cung Cấp Sỉ, Lẻ Cát Đá Xây Dựng: báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựngChất Lượng. Giao Hàng Tận Nơi. Cam Kết Hàng Chính Hãng. Cam Kết Giá Tốt. Tư Vấn Nhiệt Tình.
thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu nhôm,thu mua phế liệu inox, thu mua phế liệu sắt, thu mua phế liệu đồng

thu mua phế liệu giá cao

Công ty thu mua phế liệu thu mua phế liệu TPHCM & Toàn Quốc. Giá phế liệu cao hơn 30-40%, năng lực thu mua số lượng lớn tận nơi.
Dự án biệt thự Phúc An City tọa lạc ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 lộ giới 60m hiện hữu

Dự án phúc an city

Phúc An City rộng 100ha, được chia thành 2 giai đoạn. Dự án được phân thành các khu Hỏa An, Kim An, Thổ An, Thủy An và Mộc An
Mua bán căn hộ Asahi tower, Giá Chủ Đầu căn hộ Asahi tower, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0901 302 000.

Dự án căn hộ Asahi tower

Mua bán căn hộ Asahi tower, Giá Chủ Đầu căn hộ Asahi tower, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0901 302 000.
Mua bán căn hộ City gate 4, Giá Chủ Đầu căn hộ City gate 4, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 090 130 2000.

Dự án căn hộ City gate 4

Mua bán căn hộ City gate 4, Giá Chủ Đầu căn hộ City gate 4, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 090 130 2000.
Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden công bố thông tin chính thức 4 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Thanh toán chỉ 400 triệu trong suốt 2 năm còn được nhận lãi suất 9%/năm, 6T nhận lãi 1 lần.

Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden

Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden công bố thông tin chính thức 4 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Thanh toán chỉ 400 triệu trong suốt 2 năm còn được nhận lãi suất 9%/năm, 6T nhận lãi 1 lần.
Mua bán Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), Giá Chủ Đầu Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0936 16 11 38

Dự án căn hộ NBB2 (CITY GATE 5

Mua bán Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), Giá Chủ Đầu Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0936 16 11 38
vách ngăn vệ sinh, vách ngăn di động | Hùng Phát

Vách ngăn vệ sinh

Báo giá vách ngăn vệ sinh Compact HPL cung cấp thi công vách ngăn vệ sinh ComPACT uy tín, tốt nhất tại Tp.HCM.
Công ty seo, cong ty seo, dịch vụ seo, dich vu seo

dịch vụ Seo

Dịch vụ seo giá rẻ chuyên nghiệp uy tín "CÓ TÂM" ⭐️Giải pháp ⭐️Seo tổng thể giúp lên Top Google hàng ngàn từ khóa.