Phế liệu Niken là gì?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-86b35489bca1d'
             data-rating='5'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='7723' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (100)</span>

Phế liệu Niken là gì?
5 (100)

Tháng Mười 4, 2022
Dịch vụ thu mua phế liệu niken thu mua với giá dao động 150.000kg/1kg đến 310.000/1kg tuỳ thuộc vào từng loại niken và từng vị trí của khách hàng mà công ty chúng tôi thu mua với giá khác...