Thép hộp chữ nhật đen<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f6f3cb5c8573b'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='6374' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thép hộp chữ nhật đen
0 (0)

Tháng Sáu 25, 2021
Thép hộp chữ nhật đen là loại thép có dạng hình hộp chữ nhật. Vật liệu được sản xuất từ thép tấm cán nóng qua từng công đoạn như: tẩy rỉ, ủ mền, cắt băng, cán định hình, thành...